Pedagogisch beleidsplan

Er is er een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar we volledig achterstaan. Dit beleidsplan kunt u opvragen bij het gastouderbureau Bambi en Subsidie4Kids. Ook moeten wij voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden door de GGD en de gastouderbureaus. Hierop wordt ieder jaar opnieuw gecontroleerd.